Het is heel erg frustrerend om met natte ogen naar het Japanse nieuws te kijken en niets te (kunnen) doen. Veel direct getroffenen in Japan gaan meteen over tot puinruimen, eten koken voor de gemeenschap en noem maar op. Dit voorbeeld doet volgen. De actie van Japanse studenten die in Engeland wonen, gaf voor ons de doorslag om deze Stichting op te richten.

Een andere reden is het zogenaamde argument ‘dat Japan een rijk land is en officieel niet om hulp heeft gevraagd’. Toen was er ook nog geen een officieel giro nummer geopend. Daarom hebben wij besloten om zelf actie te ondernemen.

Japan is inderdaad een land met mensen die graag zelf de touwtjes in handen hebben en moeilijk hulp van buiten aannemen. Vaak willen zij niet andere mensen lastig vallen. Maar hoewel er niet om hulp gevraagd wordt, wil dit niet zeggen dat hulp niet welkom is of niet gewaardeerd wordt. Japanse mensen hebben gezegd dat zij nog even tijd nodig hadden om te kunnen organiseren zodat zij de hulp van buitenland zo optimaal mogelijk konden ontvangen. Dus zij hebben aan Europese mensen gezegd, "Graag even wachten tot dat wij jullie hulp op een goede manier kunnen ontvangen en nettjes benutten". Het heeft een heel andere betekenis dan alleen maar te zeggen ”niet welkom”.

In een artikel van de Volkskrant staat het volgende, “ Dat Japan een rijk land is, mag geen reden zijn om niet onze goede wil te tonen. Japan niet maar Thailand wel, Italië niet maar Moldavië wel? Indien Nederland getroffen zou worden door een grote ramp waarbij de wederopbouw jaren in beslag zou nemen, dan zouden we het toch fantastisch vinden als de Japanse bevolking een spontane actie begint? “. Zelf Japan kan het niet alleen aan. De wederopbouw van deze natuurramp kan misschien wel 20 jaar duren. Zeker in het getroffen gebied waar vissers, kleine boeren of oudere mensen wonen. Daarom kan van onze hulp gebruik gemaakt worden.

Uw steun wordt hier zeer gewaardeerd. Want uw donatie aan de Stichting Hoop voor Japan, zal niet in een wolk van bureaucraten verdwijnen. Wij willen uw donatie direct in het geteisterde gebied voor hulpverlening en wederopbouw investeren. Wij zijn ook van plan om met uw donatie direct naar de gebieden te gaan om mensen en dan vooral kinderen te helpen.

Onze aandacht zal zich vooral richten op de kinderen en scholen uit het gebied, maar daarnaast hopen we ook aandacht te mogen schenken aan instellingen op het gebied van sport en cultuur. Hoewel dit initiatief om het getroffen gebied te helpen nog maar pril is, zijn de reacties hartverwarmend te noemen. Ook hebben we ons reeds mogen verheugen in de nodige media aandacht voor deze in gang gezette actie voor het getroffen gebied waarvan de bevolking over het algemeen bestaat uit vissers, kleine boeren en ouderen.

Als gezegd richten wij ons nu in het bijzonder op de vaak getraumatiseerde jeugd en hun scholen. Daar waar het buiten de directe steun van de nationale overheid valt, hopen we met uw steun financieel te kunnen bijdragen aan de herinrichting van hun scholenof clubs. Maar ook zouden wij graag zien dat er contacten worden gelegd tussen scholen en clubs hier en daar. Hierbij wordt door ons gedacht aan de mogelijkheid om een basisschool uit het zo zwaar getroffen gebied te laten adopteren door een Nederlandse school of een sports club door een sports club, dus collega's helpen collega's. Als morele steun! Zo ontstaat er een band tussen de mensen uit twee landen die samen op deze aarde leven.

Wij hebben gezien dat er 80 % van de mensen vóór een grote actie zijn. Het gaat toch niet alleen om geld. Er zijn zeker genoeg Nederlandse mensen die de ramp erg genoeg vinden en het gevoel hebben dat zij iets willen doen. Nogmaals het gaat niet zo zeer om geld, maar hoe wij hier in onze maatschappij omgaan met zulke morele kwesties.

Broekhem 65
6301 HE Valkenburg aan de Geul
Tel : +31-43-8519732
Fax : +31-43-6013034
e-mail: info@hoopvoorjapan.nl

Kvk nr   : 52335704
Bank nr : ABN-AMRO 42.31.63.124.